Alle innlegg tagget med: Skogbruk

Trillemarkas framtid kan avhenge av din stemme

Store, sammenhengende skogområder med innslag av gammelskog er blitt en sjeldenhet som følge av at det moderne, intensive skogbruket med flatehogster brer seg i landskapet. Trillemarka er derfor et svært viktig område for arter knyttet til gammelskog. Det har opp igjennom historien blitt hogd her, noen steder i stor grad, men mange områder har likevel i dag lite spor av hogst og har innslag av trær med svært høy alder. Her inne finner du blant annet Norges eldste grantrær med en alder på omlag 500 år. Det er gammelt. Skogen er dermed en biologisk skattekiste som huser mange av de artene som har gått tapt over store deler av Østlandet. De siste par årene har det blitt til en flott vintertur med en kammerat inne i reservatet og en liten villmarkstur med familien i fjor sommer, der vi snublet over noe som minnet mistenkelig mye på en bjørnebæsj. Dette er et område du fort kommer til å lengte tilbake til, om du først har vært der én gang. For tiden ligger utkastet til forvaltningsplanen for …

Du vet du er i trøbbel når barna avslører hykleriet – Levende skog

Jeg husker det tydelig: Vi var på fottur gjennom de lokale skogene våres og var kommet fram til et stort hogstfelt i Øvre Eiker. Jentene fant et skilt ved siden av der de vantro leste om «levende skog»-standarden. Etterpå stod de og stirret utover hogstflaten, som mest av alt liknet på de sørgelige restene av en krigssone: Et kaos av forvridde og brukne greiner, nakne stubber over alt og ett og annet glissent tre, som komiske rester av det som en gang var. Ja, egentlig var de priviligerte, disse spinkle einstøingene, for de var blitt livsløpstrær og skulle som de heldige utvalgte få lov til å bli gamle og dø av alderdom. Ja, hvis de ikke ble tatt av en høststorm lenge innen den tid. Jeg trengte ikke si noe om det groteske i å kalle en slik skog «levende skog». Jentene, som hvilke som helst andre barn ville gjort, gjennomskuet den absurde bløffen på et blunk. I stedet viklet jeg meg inn i en slags forsvarstale for skogbruket, for vi trenger tømmer, ingen tvil …