Les dette hvis du akkurat har flyttet til Norge

Les dette hvis du akkurat har flyttet til Norge

Det er mange utlendinger som kommer til Norge for å jobbe eller gå på skole, og særlig hvis man bare flytter et sted midlertidig, kan det være lett å tenke at det ikke er så viktig å følge med på hva som skjer i det landet man bor i – fordi man mentalt vet at man skal tilbake dit man føler at man hører hjemme. For mange er nemlig nyheter en del av grunnlaget for politisk engasjement, og dette er jo ikke så viktig hvis man for eksempel ikke kan stemme. Men det er også viktig at andre grunner!

Det å flytte til Norge betyr at det er viktig at begynner å følge med på norwegian news. Også selv om man kanskje ikke føler at det er nødvendig, fordi man kanskje er i Norge midlertidig. Men det er utrolig viktig at man føler med på nyhetene i det landet man bor i, for selv om man for eksempel ikke kan stemme, så er det andre viktige elementer i det å følge med på nyhetene som er viktige.

Derfor burde du følge med på nyhetene

Det er ikke sånn at man bare burde følge med på nyhetene fordi det kan hende at det står ting der som påvirker deg direkte. Det er også viktig fordi det inneholder masse informasjoner som vi på en eller annen måte skal forholde oss til, selv om det kanskje ikke er ting som påvirker oss direkte.

Vi får masse informasjoner som kan være med på å forme måten vi relaterer til det landet vi bor i, og dette er viktig informasjon uansett om man er norsk og bor i Norge, eller man er utlending som midlertidig er i Norge for å gå på skole eller jobbe. Det er en del av å ta aktiv del i samfunnet.